欢迎访问秋雪诗词网,加群!!!!!!!!!!!!!!!!
当前位置:主页 >古诗 >

满庭芳(送张守汉卿赴召)

秋雪诗词网古诗 满庭芳,送张,守汉,卿赴,召,满庭芳,送张,守汉,
满庭芳(送张守汉卿赴召)原文: 麦秀连云,桑枝重绿,史君佳政流传。凤衔丹诏,来自九重天。千里欢腾祖帐,棠阴外、多少攀辕。津亭路,紞如五鼓,难驻邓侯船。
光华,家世事,门中列戟,圯上遗编。况建炎勋业,图画凌烟。此去朝端济美,看平步、两两台躔。须知道,中兴盛治,主圣赖臣贤。 满庭芳(送张守汉卿赴召)拼音解读:
mài xiù lián yún ,sāng zhī zhòng lǜ ,shǐ jun1 jiā zhèng liú chuán 。fèng xián dān zhào ,lái zì jiǔ zhòng tiān 。qiān lǐ huān téng zǔ zhàng ,táng yīn wài 、duō shǎo pān yuán 。jīn tíng lù ,dǎn rú wǔ gǔ ,nán zhù dèng hóu chuán 。
guāng huá ,jiā shì shì ,mén zhōng liè jǐ ,yí shàng yí biān 。kuàng jiàn yán xūn yè ,tú huà líng yān 。cǐ qù cháo duān jì měi ,kàn píng bù 、liǎng liǎng tái chán 。xū zhī dào ,zhōng xìng shèng zhì ,zhǔ shèng lài chén xián 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

秋雪诗词网
秋雪诗词网