欢迎访问秋雪诗词网,加群!!!!!!!!!!!!!!!!
当前位置:主页 >古诗 >

一萼红(芙蓉和友人韵)

秋雪诗词网古诗 一萼,红,芙蓉,和,友人,韵,一萼,红,芙蓉,和,
一萼红(芙蓉和友人韵)原文: 怨东风。把韵华付去,农李小桃红。黄落山空,香销水冷,此际才与君逢。敛秋思、愁肠日结,拥翠袖、应费剪裁工。晕脸迎霜,幽姿泣露,寂寞谁同。
休笑梳妆淡薄,看浮花浪蕊,眼底俱空。夜帐云闲,寒城月浸,有人吟偏深丛。自前度、王郎去后,旧游处、烟草接吴宫。惟有芳卿寄言,蹙损眉峰。 一萼红(芙蓉和友人韵)拼音解读:
yuàn dōng fēng 。bǎ yùn huá fù qù ,nóng lǐ xiǎo táo hóng 。huáng luò shān kōng ,xiāng xiāo shuǐ lěng ,cǐ jì cái yǔ jun1 féng 。liǎn qiū sī 、chóu cháng rì jié ,yōng cuì xiù 、yīng fèi jiǎn cái gōng 。yūn liǎn yíng shuāng ,yōu zī qì lù ,jì mò shuí tóng 。
xiū xiào shū zhuāng dàn báo ,kàn fú huā làng ruǐ ,yǎn dǐ jù kōng 。yè zhàng yún xián ,hán chéng yuè jìn ,yǒu rén yín piān shēn cóng 。zì qián dù 、wáng láng qù hòu ,jiù yóu chù 、yān cǎo jiē wú gōng 。wéi yǒu fāng qīng jì yán ,cù sǔn méi fēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

秋雪诗词网
秋雪诗词网