欢迎访问秋雪诗词网,加群!!!!!!!!!!!!!!!!
当前位置:主页 >古诗 >

【双调】水仙子_梅边即事好

秋雪诗词网古诗 【,双调,】,水,仙子,梅边,即事,好,【,双调,】,
【双调】水仙子_梅边即事好原文: 梅边即事

好花多向雨中开,佳客新从云外来。清诗未了年前债,相逢且放怀,曲阑干碾玉亭台。小树纷蝶翅,苍苦点鹿胎,踏碎青鞋。

次韵还京乐

朝回天上紫宸班,笑倚云边白玉阑。醉飞柳外黄金弹,莺啼春又晚,绿云堆舞扇歌鬓。蕉叶杯葡萄酿,桃花马柞木鞍,娇客长安。

山斋小集

玉笙吹老碧桃花,名鼎烹来紫笋芽。山斋看了黄土画,荼蘼香满把,自然不尚奢华。醉李白名千载,富陶朱能几家?贫不了诗酒生涯。

山庄即事

清泉翠碗茯苓香,暖雾晴丝杨柳庄。微风小扇芭蕉样,兴不到名利场,将息他九十韶光。夜雨花无恙,邻墙蝶自忙,笑我疏狂。

归来次韵

燕昭台下朔风寒,孙楚楼前明月残。严陵滩上白石烂,伤心行路难,得归来倒大清闲。睡菊枕双头梦,对草堂三面山,爱投林倦羽知还。

梅轩即事

清风枕上梦仙蝶,绿酒杯中影画蛇。新诗笔下喷香麝,玉楼人醉也,水迢遥山更重叠。春归何处?愁来那些,小窗纱梅影横斜。

别怀

飞花和雨送兰舟,细柳垂烟掩画楼。啼痕带酒淹罗袖,换金杯劳玉手,大江流不尽诗愁。象牙床上,鲛绡枕头,梦到并州。

和逍遥韵

新诗装卷束牛腰,大字钞书损兔毫。远红尘自有闲中乐,乐清闲须到老,近芭蕉一座团标。槲叶袍筇枝杖,松花酿瘿木瓢,散诞逍遥。

春愁

落花燕口点香泥,飞絮蜂房惹蜜脾。残妆凤枕流清泪,景中情谁唤起?听西园恰恰莺啼。万里书难到,三春人未归:此恨谁知?

春晚

情牵柳下燕莺期,醉倒花前鹦鹉杯。香留帐底鸳鸯被,日高初睡起,扫残红怨煞风姨。学晓雾轻宠鬓,妒晴山浅画眉,只怕春归。

暮春次韵

旋篘村酒巨尝新,未典春衣岂是贫?闲歌水调依然俊,东风休笑人,飘飘两袖红尘。蝶困梨花月,马嘶杨柳春,归路黄昏。

乐闲

铁衣被雪紫金关,彩笔题花白玉阑。渔舟棹月黄芦岸,几般儿君试拣,立功名只不如闲。李翰林身何在?许将军血未干,播高风千古严滩。

暮景

青大归雁带残星,绿沼寒鱼触嫩冰。曲阑明月和香凭,相思入梦境,几般中陶写芳情。锦囊遗兴,寒梅瘦影,画角新声。

归兴

淡文章不到紫藤郎,小根脚难登白玉堂。远功名却怕黄茅瘴,老来也思故乡,想途中梦感魂伤。云莽莽冯公岭,浪淘淘杨子江,水远山长。

天宝补遗

宝筝珠殿荔枝香,玉珮琼琚窈窕娘。云屏月枕芙蓉帐,夜如何乐未央,碎霓裳鼙鼓渔阳。蛾眉栈晴山翠,马嵬坡落日黄,憔悴三郎。

三溪道院

断桥杨柳卧枯槎,秋水芙蕖著晚花。蹇驴骑过三溪汊,访白云居士家,拂藤床两袖烟霞。道童能唱,村醪当茶,仙枣如瓜。

春深

鹃啼芳树自心伤,鱼趁残花为口忙。穿细柳同声唱,越教人愁断肠,见春归不见才郎。香寒锦帐,尘蒙绣床,珮冷珠囊。

小园春晚

愁风怨雨近三旬,病酒眠花过一春。飞乌走兔催双鬓,东君应笑人,何如袖拂风尘。醒眼看松间月,吟魂随溪上云,小桃源别是乾坤。

郊行即事

万松秋意老清溪,半岭夕阳暖翠微。一鞭行色催金辔,天然图画里,为寻诗不觉归迟。林烟樵唱,山风酒旗,花雨吟衣。

乐闲

竿头争把锦标夺,石上闲将宝剑磨。朝中熬得罗襕破,不归来等什么?问闲中乐事如何?嵩山樵唱,武夷棹歌,湘水渔蓑。

【双调】水仙子_梅边即事好拼音解读:
méi biān jí shì

hǎo huā duō xiàng yǔ zhōng kāi ,jiā kè xīn cóng yún wài lái 。qīng shī wèi le nián qián zhài ,xiàng féng qiě fàng huái ,qǔ lán gàn niǎn yù tíng tái 。xiǎo shù fēn dié chì ,cāng kǔ diǎn lù tāi ,tà suì qīng xié 。

cì yùn hái jīng lè

cháo huí tiān shàng zǐ chén bān ,xiào yǐ yún biān bái yù lán 。zuì fēi liǔ wài huáng jīn dàn ,yīng tí chūn yòu wǎn ,lǜ yún duī wǔ shàn gē bìn 。jiāo yè bēi pú táo niàng ,táo huā mǎ zhà mù ān ,jiāo kè zhǎng ān 。

shān zhāi xiǎo jí

yù shēng chuī lǎo bì táo huā ,míng dǐng pēng lái zǐ sǔn yá 。shān zhāi kàn le huáng tǔ huà ,tú mí xiāng mǎn bǎ ,zì rán bú shàng shē huá 。zuì lǐ bái míng qiān zǎi ,fù táo zhū néng jǐ jiā ?pín bú le shī jiǔ shēng yá 。

shān zhuāng jí shì

qīng quán cuì wǎn fú líng xiāng ,nuǎn wù qíng sī yáng liǔ zhuāng 。wēi fēng xiǎo shàn bā jiāo yàng ,xìng bú dào míng lì chǎng ,jiāng xī tā jiǔ shí sháo guāng 。yè yǔ huā wú yàng ,lín qiáng dié zì máng ,xiào wǒ shū kuáng 。

guī lái cì yùn

yàn zhāo tái xià shuò fēng hán ,sūn chǔ lóu qián míng yuè cán 。yán líng tān shàng bái shí làn ,shāng xīn háng lù nán ,dé guī lái dǎo dà qīng xián 。shuì jú zhěn shuāng tóu mèng ,duì cǎo táng sān miàn shān ,ài tóu lín juàn yǔ zhī hái 。

méi xuān jí shì

qīng fēng zhěn shàng mèng xiān dié ,lǜ jiǔ bēi zhōng yǐng huà shé 。xīn shī bǐ xià pēn xiāng shè ,yù lóu rén zuì yě ,shuǐ tiáo yáo shān gèng zhòng dié 。chūn guī hé chù ?chóu lái nà xiē ,xiǎo chuāng shā méi yǐng héng xié 。

bié huái

fēi huā hé yǔ sòng lán zhōu ,xì liǔ chuí yān yǎn huà lóu 。tí hén dài jiǔ yān luó xiù ,huàn jīn bēi láo yù shǒu ,dà jiāng liú bú jìn shī chóu 。xiàng yá chuáng shàng ,jiāo xiāo zhěn tóu ,mèng dào bìng zhōu 。

hé xiāo yáo yùn

xīn shī zhuāng juàn shù niú yāo ,dà zì chāo shū sǔn tù háo 。yuǎn hóng chén zì yǒu xián zhōng lè ,lè qīng xián xū dào lǎo ,jìn bā jiāo yī zuò tuán biāo 。hú yè páo qióng zhī zhàng ,sōng huā niàng yǐng mù piáo ,sàn dàn xiāo yáo 。

chūn chóu

luò huā yàn kǒu diǎn xiāng ní ,fēi xù fēng fáng rě mì pí 。cán zhuāng fèng zhěn liú qīng lèi ,jǐng zhōng qíng shuí huàn qǐ ?tīng xī yuán qià qià yīng tí 。wàn lǐ shū nán dào ,sān chūn rén wèi guī :cǐ hèn shuí zhī ?

chūn wǎn

qíng qiān liǔ xià yàn yīng qī ,zuì dǎo huā qián yīng wǔ bēi 。xiāng liú zhàng dǐ yuān yāng bèi ,rì gāo chū shuì qǐ ,sǎo cán hóng yuàn shà fēng yí 。xué xiǎo wù qīng chǒng bìn ,dù qíng shān qiǎn huà méi ,zhī pà chūn guī 。

mù chūn cì yùn

xuán chōu cūn jiǔ jù cháng xīn ,wèi diǎn chūn yī qǐ shì pín ?xián gē shuǐ diào yī rán jun4 ,dōng fēng xiū xiào rén ,piāo piāo liǎng xiù hóng chén 。dié kùn lí huā yuè ,mǎ sī yáng liǔ chūn ,guī lù huáng hūn 。

lè xián

tiě yī bèi xuě zǐ jīn guān ,cǎi bǐ tí huā bái yù lán 。yú zhōu zhào yuè huáng lú àn ,jǐ bān ér jun1 shì jiǎn ,lì gōng míng zhī bú rú xián 。lǐ hàn lín shēn hé zài ?xǔ jiāng jun1 xuè wèi gàn ,bō gāo fēng qiān gǔ yán tān 。

mù jǐng

qīng dà guī yàn dài cán xīng ,lǜ zhǎo hán yú chù nèn bīng 。qǔ lán míng yuè hé xiāng píng ,xiàng sī rù mèng jìng ,jǐ bān zhōng táo xiě fāng qíng 。jǐn náng yí xìng ,hán méi shòu yǐng ,huà jiǎo xīn shēng 。

guī xìng

dàn wén zhāng bú dào zǐ téng láng ,xiǎo gēn jiǎo nán dēng bái yù táng 。yuǎn gōng míng què pà huáng máo zhàng ,lǎo lái yě sī gù xiāng ,xiǎng tú zhōng mèng gǎn hún shāng 。yún mǎng mǎng féng gōng lǐng ,làng táo táo yáng zǐ jiāng ,shuǐ yuǎn shān zhǎng 。

tiān bǎo bǔ yí

bǎo zhēng zhū diàn lì zhī xiāng ,yù pèi qióng jū yǎo tiǎo niáng 。yún píng yuè zhěn fú róng zhàng ,yè rú hé lè wèi yāng ,suì ní shang pí gǔ yú yáng 。é méi zhàn qíng shān cuì ,mǎ wéi pō luò rì huáng ,qiáo cuì sān láng 。

sān xī dào yuàn

duàn qiáo yáng liǔ wò kū chá ,qiū shuǐ fú qú zhe wǎn huā 。jiǎn lǘ qí guò sān xī chà ,fǎng bái yún jū shì jiā ,fú téng chuáng liǎng xiù yān xiá 。dào tóng néng chàng ,cūn láo dāng chá ,xiān zǎo rú guā 。

chūn shēn

juān tí fāng shù zì xīn shāng ,yú chèn cán huā wéi kǒu máng 。chuān xì liǔ tóng shēng chàng ,yuè jiāo rén chóu duàn cháng ,jiàn chūn guī bú jiàn cái láng 。xiāng hán jǐn zhàng ,chén méng xiù chuáng ,pèi lěng zhū náng 。

xiǎo yuán chūn wǎn

chóu fēng yuàn yǔ jìn sān xún ,bìng jiǔ mián huā guò yī chūn 。fēi wū zǒu tù cuī shuāng bìn ,dōng jun1 yīng xiào rén ,hé rú xiù fú fēng chén 。xǐng yǎn kàn sōng jiān yuè ,yín hún suí xī shàng yún ,xiǎo táo yuán bié shì qián kūn 。

jiāo háng jí shì

wàn sōng qiū yì lǎo qīng xī ,bàn lǐng xī yáng nuǎn cuì wēi 。yī biān háng sè cuī jīn pèi ,tiān rán tú huà lǐ ,wéi xún shī bú jiào guī chí 。lín yān qiáo chàng ,shān fēng jiǔ qí ,huā yǔ yín yī 。

lè xián

gān tóu zhēng bǎ jǐn biāo duó ,shí shàng xián jiāng bǎo jiàn mó 。cháo zhōng áo dé luó lán pò ,bú guī lái děng shí me ?wèn xián zhōng lè shì rú hé ?sōng shān qiáo chàng ,wǔ yí zhào gē ,xiāng shuǐ yú suō 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情
秋雪诗词网
秋雪诗词网