欢迎访问秋雪诗词网,加群!!!!!!!!!!!!!!!!
当前位置:主页 >古诗 >

满庭芳(代乡老众宾劝乡大夫)

秋雪诗词网古诗 满庭芳,代乡,老众,宾劝乡,大夫,满庭芳,代乡,
满庭芳(代乡老众宾劝乡大夫)原文: 复拥旌麾,重歌襦衤夸,满城长自春容。搢绅耆旧,欢溢笑谈中。尽道邦君恺悌,逍遥遂、湖海遐踪。今朝会,公真乐善,屈意与人同。
恩勤,东道主,挥金汉傅,怀绶朱公。引群仙环拱,欲寿吾翁。春瓮初澄盎绿,春衫更、轻染香红。持杯愿,归登绛阙,花萼醉春风。 满庭芳(代乡老众宾劝乡大夫)拼音解读:
fù yōng jīng huī ,zhòng gē rú yī kuā ,mǎn chéng zhǎng zì chūn róng 。jìn shēn qí jiù ,huān yì xiào tán zhōng 。jìn dào bāng jun1 kǎi tì ,xiāo yáo suí 、hú hǎi xiá zōng 。jīn cháo huì ,gōng zhēn lè shàn ,qū yì yǔ rén tóng 。
ēn qín ,dōng dào zhǔ ,huī jīn hàn fù ,huái shòu zhū gōng 。yǐn qún xiān huán gǒng ,yù shòu wú wēng 。chūn wèng chū chéng àng lǜ ,chūn shān gèng 、qīng rǎn xiāng hóng 。chí bēi yuàn ,guī dēng jiàng què ,huā è zuì chūn fēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

秋雪诗词网
秋雪诗词网